Ultradźwieki

Przeciwbólowy zabieg ultradźwiękami w fizjoterapii.

Daria Zareba

5/4/2022 1 min read

Ultradźwięki

Czym są ultradźwięki?

Ultradźwięki to fale dźwiękowe niesłyszalne dla ucha ludzkiego, które w rehabilitacji odgrywają bardzo dużą rolę.

Głównym działaniem ultradźwięków na tkanki jest oddziaływanie mechaniczne zwane mikromasażem.

Urządzenia medyczne do emisji ultradźwięków to układy drgające, które przenoszą drgania na inne cząsteczki i w taki właśnie sposób powstaje fala drgań. Energia kinetyczna drgających cząsteczek materialnych, przenikając np. tkanki człowieka, stopniowo maleje, przekształcając się w inne rodzaje energii – cieplną, chemiczną i elektryczną. Te rodzaje energii stanowią o istocie leczenia.

Podstawowe działanie ultradźwięków to działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zabiegi z ich użyciem sprawiają, że zmniejsza się napięcie mięśni i poprawia proces utleniania. Wzmaga się również przepuszczalność błon komórkowych, a dzięki temu substancje czynne leków są łatwiej przyswajane.

Za pomocą ultradźwięków możemy również wprowadzać (wtłaczać) substancje lecznicze. Jest to działanie miejscowe zwane ultrafonoforezą. Przenikanie zależy od natężenia ultradźwięków i czasu ich stosowania. W odróżnieniu od jonoforezy w tej metodzie do tkanek wnikają całe cząsteczki, a nie jony.